Itineraires "A la Cabine"

Nous offrons 4 itineraires dans notre Programme "a la cabine":Les itineraires se deroulent durant les mois de Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre.


Itineraires

Iles Saronniques-Peloponese

JOUR DEPUIS A
1AthenesPoros
2PorosLeonidio
3LeonidioIerakas
4IerakasTiros
5TirosFokianos
6FokianosYdra
7YdraAthenes


Iles Ciclades

JOUR DEPUIS A
1AthenesKea
2KeaSyros
3SyrosParos
4ParosNaxos
5NaxosSifnos
6SifnosKythnos
7KythnosAthenes

Iles Ioniennes

JOUR DEPUIS A
1LefkadaKefalonia
2KefaloniaItaque
3ItaqueZante
4ZanteKalamos
5KalamosMeganisi
6MeganisiCitera
7CiteraLefkada


Iles du Dodeanese

JOUR DEPUIS A
1KosKalimnos
2KalimnosLeros
3LerosPatmos
4PatmosSamos
5SamosPserimos
6PserimosKos